Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnen vielen, vochten in Noord-Brabant Franse en Nederlandse troepen tegen de vijand. Het gemeentebestuur vreesde dat Breda het strijdtoneel van heftige gevechten zou worden. Omdat de Duitse troepen steeds meer gebied in Noord-Brabant veroverden en Breda naderden, ontstond er paniek in de stad. Op last van het gemeentebestuur moesten alle inwoners hun woonplaats zo snel mogelijk verlaten. Er waren twee vluchtroutes gepland. Hierdoor kwam een gedeelte van de Bredanaars terecht in de dorpen Zundert en Achtmaal, terwijl anderen doorliepen tot in Belgie en Frankrijk. .

Bavel

De eerste vermelding van Bavel stamt uit 1299. In dit document werden in inkomsten van de parochie van Gilze en de Abdij van Thorn geregeld. Hierin werd vermeld dat ook de inwoners van Bavel tienden moesten afdragen. In 1317 werd Bavel een zelfstandige parochie, die afgesplitst werd van die van Gilze. Bavel was ooit een zelfstandige heerlijkheid, maar werd uiteindelijk deel van de Baronie van Breda. Een dorp met een echte kern is Bavel lang niet geweest. Het bestond veeleer uit een aantal verspreid liggende buurtschappen met een kerk.

Breda

Nadat er in 1125 melding is gemaakt van een nederzetting wordt er in de 12e eeuw aan de rechteroever van de Mark bij deze nederzetting een burcht, het Kasteel van Breda, gebouwd. De locatie was ongeveer halverwege Brabant en Holland. De nederzetting lag op een uitloper van uitgestrekte zandgronden. Op deze zandgronden waren reeds andere steden, zoals Bergen op Zoom, tot bloei gekomen. Ook lagen bij deze nederzetting verschillende kruispunten van wegen.

Autorijschool J. van der Veeken

In 1978 heb ik mijn auto instrukteursbewijs gehaald en ben begonnen met rijles geven bij Autorijschool Kantelberg (bestaat al tientallen jaren niet meer) na 1.5 jaren ben ik begonnen met Autorijschool J.van der Veeken. Na enkele jaren ben ik automaatrijlessen erbij gaan geven en later mensen met een handicap. Ik heb ook nog 12 jaren vrachtautorijlessen gegeven met een vrachtauto die ik van een collega huurde. 20 jaren lang heb ik ook motorrijlessen gegeven, de laatste jaren als KNMV instrukteur. Heb ook nog 12 jaren regio motortrainingen gegeven en Circuittrainingen met de motor.